Актуално

ДЕЙНОСТИ  ПРЕЗ МЕСЕЦА 

 

На вниманието на родителите, чиито деца ще посещават детска градина !!!
Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават детски градини:
По отношение на децата, които посещават детски градини:
За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:
• здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
• отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
• изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
• медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
Обръщаме внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детска градина, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

Очакваме Ви!