Групи

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

І-та група “Бон-Бон”

учителки: Йорданка Стефанова и Полина Грекова
пом. възпитател:Нина Нейкова

IІ-ра група “Мечо Пух”

учителки:Анелия Танева и Емилия Вътова
пом. възпитател: Габриела Костова

IІІ-ра група “Звездица”

учителки: Людмила Господинова Господинова и Карина Монова
пом. възпитател: Даниела Борисова

 ІV-та група “Плодчета”

учителки:Здравка Николова и Екатерина Симеонова 
пом. възпитател:Тетяна Ненова

I филиал група “Ягодка”

учителки: Дария Владова и Пламена Тодорова
пом. възпитател: Магдалена Кьосева

IV филиал група “Гъбка”

учителки: Лилия Лилянова и Ана Михайлова
пом. възпитател: Румяна Великова
Помощник на учителя АПСПО: Борислава Бочева
Пом. възпитател АПСПО: Силвия Иванова