Групи

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

І-та група “Мечо Пух”

учителки: Анелия Танева и Емилия Вътова
пом. възпитател:Румяна Великова

IІ-ра група “Звездица”

учителки:Людмила Господинова Господинова и Карина Монова
пом. възпитател: Даниела Борисова

IІІ-ра група “Плодчета”

учителки: Здравка Николова и Екатерина Симеонова
пом. възпитател: Тетяна Ненова

 ІV-та група “Бон-Бон”

учителки: Йорданка Стефанова и Полина Грекова
пом. възпитател: Магдалена Кьосева

I филиал група “Ягодка”

учителки: Лилия Лилянова и Пламена Тодорова
пом. възпитател: Толя Ангелова

IV филиал група “Гъбка”

учителки: Дария Владова и Лилия Костова
пом. възпитател: Ана Михайлова

Пом. възпитател АПСПО: Силвия Иванова