Заплащане на такса онлайн

Заплащане на  такса за детска градина онлайн чрез модул “УЕБ родител” в сайта на община Плевен – https://dg.pleven.bg/

АЛТОРИТЪМ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ

 1. Влиза се в сайта на ePay.bg
 2. В сайта се кликва върху „Нова регистрация“.
 3. Попълват се във формата данни за лицето, като физическо лице.
 4. В електронната поща посочена, във формата се получава линк, с който се потвърждава регистрацията. Кликва се върху линка и регистрацията е успешна.
 5. Влиза се отново във сайта ePay.bg. Кликва се върху знака за меню.
 6. Отваря се меню „Карти и микросметки“.
 7. Кликва се върху „Добавяне на карта“.
 8. Попълва се отворената форма за данните на картата (кратко име, № на картата, код за валидност,дата на валидност, месец, година; уточнение- в код за валидност се нанася svi трицифрен код, който се намира на гърба на картата.
 9. Продължава попълването на формата (име на картодържателя, гравирано върху картата, име на банката издател, Biling адрес на банката издател на картата, намира се
  долу ляво на гърба на картата).
 10. Получава се код (вижда се от извлечението от банковата сметка или се иска от банката или ако се използват електронни услуги се получава SMS). За да се създаде микросметка
  (връзване на картата към ePay.bg ) се получава код, който се намира в самата референция на сметката. Има такса в размер на 1 лв.
 11. Този код се въвежда в „Непотвърдени карти“ от предходната форма,за да се потвърди.
 12. Захранва се микросметката с превод. За него има такса в размер на 0,48 лв.
 13. Отива се в “УЕБ родител”(в сайта на община Плевен), пише се ЕГН на детето и паролата, (която се взима от разписката за платена месечна такса в детската градина). При
  желание, паролата се променя. Появяват се данни с платени и неплатени такси. На местата, където таксата не е платена, в колона „Статус онлайн платена“ не пише „платена“, а е
  написано ePay.
 14. Кликва се върху ePay. Излиза меню „Заявки за плащане с банкови карти“.
 15. В „Плати от“ се посочва от падащото меню „Микросметка“. Потребител- потребителското име за ePay и парола за ePay.
 16. Излиза фактура (има 0,8 лв. за превод).
 17. Да се потвърди плащането се кликва върху „Продължи плащането“.
 18. В „Потвърждаване на плащането“ се въвеждат паролата от микросметката, ЕГН от регистрацията в ePay и паролата от ePay.
 19. Излиза текста „Сметката е платена“ (долу, в зелен цвят).
 20. В “УЕБ родител” излиза статуса и ePay се променя на „Платено“ , с датата и часа на плащането.