Златните принципи на Мария Монтесори за възпитанието на детето

Мария Монтесори формулира своите заповеди като кратки сентенции, изключително лесни за запомняне. Те са съвсем прости, но в тях е заложена много мъдрост.

Ако родителите искат да затвърдят връзката си с децата и да я развиват, така че детето им да израсне развита и хармонична личност, е добре поне веднъж годишно да си препрочитат тези правила.

 1. Децата се учат от това, което ги заобикаля.
 2. Ако едно дете често е критикувано, то се учи да съди.
 3. Ако едно дете често е хвалено – то се научава да цени себе и и другите.
 4. Ако детето ви расте във враждебна среда – то се учи да се бори.
 5. Ако сте честни с детето си – то ще израсне честен човек.
 6. Ако едно дете често бива осмивано – то ще израсне срамежливо и свито.
 7. Ако едно дете живее с чувството за сигурност – то ще има вяра в другите.
 8. Ако едно дете често е порицавано – то често ще изпитва чувство за вина.
 9. Ако едно дете често среща одобрение – то ще се научи да цени себе си.
 10. Ако сте снизходителни към детето – то ще се научи на търпение.
 11. Ако често се веселите с детето – то ще изгради доверие във вас.
 12. Ако едно дете живее в атмосфера на приятелство и добронамереност – то ще се научи как да открива любовта.
 13. Не говорете лошо за детето – нито в негово присъствие, нито в негово отсъствие.
 14. Съсредоточете се върху развитието на добрите качества в детето, така че за лошите да не остане място.
 15. Слушайте внимателно какво говорят и ви питат децата ви и винаги им отговаряйте.
 16. Уважавайте детето, дори когато греши, грешките са поправими – не е важно дали ще бъдат поправени веднага или след време.
 17. Бъдете готови да помагате във всяка ситуация на дете, което търси и опитва.
 18. Помагайте на детето си да развива своите способности от най-ранна възраст. Правете това с търпение, грижа, разбирателство и любов.
 19. Във възпитанието на детето винаги се придържайте към основния принцип, а именно – показвайте му най-доброто от себе си.