Екип

I. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

  1. ДИРЕКТОР:

ВАЛЕНТИНА ДОБРЕВА НЕНКОВА

   2. УЧИТЕЛИ:

АНЕЛИЯ НИКОЛОВА ТАНЕВА

КАРИНА НИКОЛАЕВА МОНОВА

ДАРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА

ЕКАТЕРИНА ЛЮБОМИРОВА СИМЕОНОВА

ЗДРАВКА ВЕЛКОВА НИКОЛОВА

АНА ВЕСЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА-СТАНЕВА

ЛИЛИЯ САШКОВА ЛИЛЯНОВА

ЛЮДМИЛА ЕМИЛОВА ГОСПОДИНОВА

ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ВЪТОВА

ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

ПОЛИНА ДЕТЕЛИНОВА ГРЕКОВА- ДИМИТРОВА

3. УЧИТЕЛ  ПО  МУЗИКА:

СВЕТЛА БОЯНОВА БОНЧЕВА

II. НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

1. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДЕНИЦА   СТОЙЧЕВА  ЙОТКОВА

2. ЗАС-КАСИЕР:

ВАНЯ  ХРИСТОВА  ПАВЛОВА

3. МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ:

МАРИЯНА  ИВАНОВА ПЕТРОВА

ТАНЯ  ВЕНЦИСЛАВОВА  НЕДЯЛКОВА

4. ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ:

БОРИСЛАВА ХРИСТОВА БОЧЕВА

5. ПОМОЩНИК  ВЪЗПИТАТЕЛИ:

НИНА ПЕНКОВА НЕЙКОВА

ГАБРИЕЛА ДИКОВА КОСТОВА

ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА

МАГДАЛЕНА СТОЙЧЕВА  КЬОСЕВА

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА

ТЕТЯНА АНАТОЛИЕВНА НЕНОВА

СИЛВИЯ ВЕЛКОВА ИВАНОВА

6. КУХНЕНСКИ ПЕРСОНАЛ

МАРГАРИТА МИТОВА МОТОВСКА

ТОЛЯ РУМЕНОВА АНГЕЛОВА

7. ПОДРЪЖКА СГРАДЕН ФОНД

СВЕТОСЛАВ  БОРИСОВ НИКОЛОВ