Екип

I. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

  1. ДИРЕКТОР:

ВАЛЕНТИНА ДОБРЕВА НЕНКОВА

   2. УЧИТЕЛИ:

АНЕЛИЯ НИКОЛОВА ТАНЕВА

КАРИНА НИКОЛАЕВА МОНОВА

ДАРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА

ЕКАТЕРИНА ЛЮБОМИРОВА СИМЕОНОВА

ЗДРАВКА ВЕЛКОВА НИКОЛОВА

ЛИЛИЯ САШКОВА ЛИЛЯНОВА

ЛИЛИЯ ЮЛИЯНОВА КОСТОВА

ЛЮДМИЛА ЕМИЛОВА ГОСПОДИНОВА

ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ВЪТОВА

ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

ПОЛИНА ДЕТЕЛИНОВА ГРЕКОВА- ДИМИТРОВА

   3. УЧИТЕЛ  ПО  МУЗИКА:

СВЕТЛА БОЯНОВА БОНЧЕВА

II. НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

   1. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДЕНИЦА   СТОЙЧЕВА  ЙОТКОВА

    2. ЗАС-КАСИЕР:

ВАНЯ  ХРИСТОВА  ПАВЛОВА

    3. МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ:

МАРИЯНА  ИВАНОВА ПЕТРОВА

ТАНЯ  ВЕНЦИСЛАВОВА  НЕДЯЛКОВА

   4. ПОМОЩНИК  ВЪЗПИТАТЕЛИ:

АНА ВЕСЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА – СТАНЕВА

ТОЛЯ РУМЕНОВА АНГЕЛОВА

ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА

МАГДАЛЕНА СТОЙЧЕВА  КЬОСЕВА

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА

ТЕТЯНА АНАТОЛИЕВНА НЕНОВА

СИЛВИЯ ВЕЛКОВА ИВАНОВА

   5. КУХНЕНСКИ ПЕРСОНАЛ

МАРГАРИТА МИТОВА МОТОВСКА

ГАЛИНА ТРИФОНОВА ЗЛАТАРЕВА

   6. ПОДРЪЖКА СГРАДЕН ФОНД

СВЕТОСЛАВ  БОРИСОВ НИКОЛОВ