Контакти

ЦЕНТРАЛНА СГРАДА
5800 град Плевен
Ул. „Любен Каравелов“ №18
Тел. 064/826436
Моб. Тел. 0876281633

Email: cdg6_pl@abv.bg,

info-1500186@edu.mon.bg


ФИЛИАЛ
Ул. „Даскал Димо“ 20
Моб. Тел. 0879597635


Директор:

Валентина Добрева Ненкова