Нашите Партньори

 1. Община Плевен
 2. Регионално управление на образованието – Плевен
 3. Регионална здравна инспекция Плевен
 4. НУ “Отец Паисий“ – Плевен, директор Иван Вълков
 5. НУ „Единство“ – Плевен, директор Диана Димитрова
 6. НУ “Христо Ботев“ –  Плевен, директор Цветелин Горанов
 7. НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен, директор Жечка Димитрова
 8. Детска ясла „Щастливо детство“ – Плевен , завеждащ Златка Петкова
 9. Детска ясла „Дружба“ – Плевен, завеждащ Ценка Иванова
 10. Читалище „Лик“1959“ – Плевен, секретар Катя Божикова
 11. Читалище „Съгласие1869“ – Плевен, секретар Маргарита Лазарова
 12. “Туринвескт  консулт”ООД , управител  Анита Пенкова
 13. Плевенски драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – директор Васил Василев
 14. Снежина Чочева – разпространител на учебни помагала в издателска къща  „Анубис-Булвест“
 15. Христинка Илиева – треньор спортен клуб по шах „Плевен ХХІ“
 16. Гинка Георгиева – фирма „Neograffiti Advertising“
 17. Майя Ананиева – ръководител   на школа „Колорит“ – Плевен.
 18. Сдружение на помагащи специалисти в социалната сфера “Малки стъпки“
 19. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – Плевен
 20. Дневен център за деца с увреждания , завеждащ Фани Николова