Публикации от нас

Национална седмица на четенето – 2018г.


Педагогически технологии за развитие въображението на децата от предучилищна възраст
Юбилейна национална конференция на ОМЕП – 21.06.2018г


Открита практика “Развитие в професията” – 2016г.


Седмица на четенето – 2016г.


Обучаваща функция на педагогическия контрол. Структуриране на образователното съдържание в учебните ситуации.


Анализ на резултатите от анкета на тема:
„Агресия на децата от предучилищна възраст. Какво „отключва” агресивното поведение при децата и как да се справяме с детската агресия ?”


Презентация за областната конференция по предучилищно възпитание, 2015г.
Открита практика на тема “Педагогически технологии за развитие въображението на децата от предучилищна възраст”.(Презентацията включва рисунки, изготвени  от децата на IV-та подготвителна  група „Плодчета“, под ръководството на г-жа Пантелена  Игнатовска и от III-та група  „Мечо Пух“, под ръководството на г-жа Анелия  Танева)


Специална награда на ОМЕП на международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците” 2014г


Участие в националния конкурс “Дърво с корен” 2012
Автори: В. Лукова и Ц. Цанова


Награда за най-добра научна разработка на IV-тата национална конференция по предучилищно възпитание “Детската градина – вълшебния свят на детето” 2011г


Участие в областна дискусионна кръгла маса на тема “Превенция на детската агресия” 2011г


Участие в областна конференция “Училището – желана територия за учениците” 2009г


Презентация за областната конференция по предучилищно възпитание, 2005