Групи

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

І-ва група “Ягодка”

учителки: Дария Владова - старши учител
Албена Гъбова - старши учител
пом. възпитател:Магдалена Кьосева

IІ-ра група “Плодчета”

учителки:Екатерина Симеонова - учител
Лилия Лилянова - учител
пом. възпитател: Румяна Великова

IІІ-та група “Бон-Бон”

учителки: Йорданка Стефанова - главен учител
Полина Грекова - учител
пом. възпитател: Нина Нейкова

 ІV-та група “Мечо Пух”

учителки:Анелия Танева - старши учител
Пламена Тодорова - учител 
пом. възпитател:Виолета Георгиева

I-ва филиал група “Звездица”

учителки: Людмила Господинова - старши учител
Ана Михайлова - учител
пом. възпитател: Даниела Борисова

IV-та филиал група “Гъбка”

учителки: Здравка Николова - старши учител
Толя Бънова - учител
пом. възпитател: Татяна Ненова
Психолог по проект РДУОУК: Ралица Денева
Помощник на учителя по проект РДУОУК: Людмила Михайлова, Габриела Бунева, Ина Радева
Пом. възпитател по проект РДУОУК: Силвия Иванова