Учебни програми


Детска градина “Чучулига”, град Плевен участва в Европейски схеми за предлагане на плодове зеленчуци, мляко и млечни продукти. Схема “Училищен плод” и “Училищно мляко” се реализират съвместно с ДФ “Земеделие” и с финансовата подкрепа на Европейския съюз.